Het bestuur van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 april 2022 om 20 uur in dorpshuis De Zevenster, Schoolstraat 4 te Schoonloo.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslagvorigejaarvergadering
 4. Jaarverslagen2019,2020en2021
 5. Financieelverslagen2019,2020en2021
 6. Verslagkascommissie
 7. Vaststellenvergoeding
 8. Vaststellencontributie
 9. Bestuursverkiezing:aftredendennietherkiesbaar:GeesjeBardie-Boelen.Hetbestuur is voornemens het aantal bestuursleden te verhogen naar 6 personen. Kandidaten voor de twee vacatures zijn Annet Hietbrink en Marjolein Beijering-de Jong.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

 

Uitvaartverzorger:

Yarden en Geerts Uitvaartzorg is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0592 313879. ’s Nachts en in het weekend wordt u te woord gestaan door een medewerker van het landelijk meldpunt van Yarden. Leden ontvangen van Yarden en Geerts Uitvaartzorg een korting van plm. € 1200 op de uitvaartkosten. De bijdrage van de uitvaartvereniging is € 775 per sterfgeval.

Yarden:

Zoals u wellicht weet is Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door DELA. Mocht u vragen hebben over uw bestaande aanvullende verzekering bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. dan kunt u contact opnemen met Yarden (tel. 0800-1292).

E-mailadres:

De administratie mist nog een aantal e-mailadressen in het ledenbestand. Mocht ook uw e-mailadres ontbreken: graag per direct een mailtje naar uitvaartgrolloo@msn.com.

Website:

Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl kunt u alle informatie vinden over het lidmaatschap,het verslag van de algemene ledenvergadering, het jaarverslag en het laatste nieuws.

Wijzigingen:

Voor het goed functioneren van de ledenadministratie is het noodzakelijk dat adreswijzigingen, emailadreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssamenstelling en andere veranderingen per direct worden gemeld bij de secretaris/penningmeester Greet Homan, Schoonloërstraat 8, 9444PP Grolloo, tel. 0592 501524, uitvaartgrolloo@msn.com.