Ieder jaar wordt op de Algemene Ledenvergadering de verslaglegging van alle handelingen en activiteiten van de vereniging aan de leden voorgelegd.  Jaarverslagen en verslagen van Algemene Ledenvergaderingen vindt u hieronder.

 

Privacy Verklaring

Verslag Algemene Ledenvergadering 2023
Verslag Algemene Ledenvergadering 2022
Verslag Algemene Ledenvergadering 2019
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018