Ieder jaar wordt op de Algemene Ledenvergadering de verslaglegging van alle handelingen en activiteiten van de vereniging aan de leden voorgelegd.  Jaarverslagen en verslagen van Algemene Ledenvergaderingen vindt u hieronder.

 

Privacy Verklaring

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Jaarverslag 2018