Bij overlijden graag bellen met Westera Uitvaartverzorging 0592-543082
Nieuws2018-02-22T15:13:22+00:00

Nieuws

Uitvaartverzorger

Westera Uitvaartverzorging is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0592-543082. Westera maakt geen gebruik van een callcenter. U krijgt te allen tijde een uitvaartverzorger van Westera aan de lijn.

 

Uitvaartverzekering:

Indien u een lopende aanvullende verzekering heeft bij Dela (voorheen Yarden Uitvaartverzekeringen) verandert er niets voor u. Mocht u een aanvullende verzekering willen afsluiten is Twenthe Uitvaartverzekering een goede optie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H. Schreiber, 053-4312732 / 06-17498509.

November 2022: Brief van bestuur aan de leden betreffende Westra en Twenthe

 

E-mailadres:

De administratie mist nog een aantal e-mailadressen in het ledenbestand. Mocht ook uw e-mailadres ontbreken: graag per direct een mailtje naar secretaris@uitvaartvereniginggrolloo.nl.

 

Website:

Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl kunt u alle informatie vinden over het lidmaatschap,het verslag van de algemene ledenvergadering, het jaarverslag en het laatste nieuws.

 

Wijzigingen:

Voor het goed functioneren van de ledenadministratie is het noodzakelijk dat adreswijzigingen, emailadreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssamenstelling en andere veranderingen per direct worden gemeld bij de secretaris via secretaris@uitvaartvereniginggrolloo.nl.

Publicatiekast

Alle uitvaartverenigingen van de gemeente Aa en Hunze komen jaarlijks bijeen om relevante zaken te bespreken en van gedachten te wisselen over o.a. het functioneren van de verenigingen en het onderhoud van de begraafplaatsen. Ook de betreffende wethouder en medewerkers worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Een terugkerende vraag aan de wethouder betrof de behoefte aan een middel om relevante informatie aan de bezoekers van de begraafplaatsen te kunnen verstrekken. Ook bij de gemeente bleek deze behoefte te bestaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanschaf van publicatiekasten. Op elke begraafplaats in de gemeente Aa en Hunze zal binnen korte tijd een publicatiekast worden geplaatst. De gemeente zal hierin o.a. een plattegrond van de begraafplaatsen ophangen. Ook kunt u in de kast informatie vinden over het lidmaatschap van de uitvaartvereniging.

Verslagen

Ieder jaar wordt op de Algemene Ledenvergadering de verslaglegging van alle handelingen en activiteiten van de vereniging aan de leden voorgelegd.  Jaarverslagen en verslagen van Algemene Ledenvergaderingen vindt u hieronder.

 

Privacy Verklaring

Verslag Algemene Ledenvergadering 2023
Verslag Algemene Ledenvergadering 2022
Verslag Algemene Ledenvergadering 2019
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Ga naar de bovenkant