Bij overlijden graag bellen met Yarden & Geerts 0592-313879
Nieuws2018-02-22T15:13:22+00:00

Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering | 21 april 2022

Het bestuur van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 april 2022 om 20 uur in dorpshuis De Zevenster, Schoolstraat 4 te Schoonloo.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslagvorigejaarvergadering
 4. Jaarverslagen2019,2020en2021
 5. Financieelverslagen2019,2020en2021
 6. Verslagkascommissie
 7. Vaststellenvergoeding
 8. Vaststellencontributie
 9. Bestuursverkiezing:aftredendennietherkiesbaar:GeesjeBardie-Boelen.Hetbestuur is voornemens het aantal bestuursleden te verhogen naar 6 personen. Kandidaten voor de twee vacatures zijn Annet Hietbrink en Marjolein Beijering-de Jong.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

 

Uitvaartverzorger:

Yarden en Geerts Uitvaartzorg is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0592 313879. ’s Nachts en in het weekend wordt u te woord gestaan door een medewerker van het landelijk meldpunt van Yarden. Leden ontvangen van Yarden en Geerts Uitvaartzorg een korting van plm. € 1200 op de uitvaartkosten. De bijdrage van de uitvaartvereniging is € 775 per sterfgeval.

Yarden:

Zoals u wellicht weet is Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door DELA. Mocht u vragen hebben over uw bestaande aanvullende verzekering bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. dan kunt u contact opnemen met Yarden (tel. 0800-1292).

E-mailadres:

De administratie mist nog een aantal e-mailadressen in het ledenbestand. Mocht ook uw e-mailadres ontbreken: graag per direct een mailtje naar uitvaartgrolloo@msn.com.

Website:

Op www.uitvaartvereniginggrolloo.nl kunt u alle informatie vinden over het lidmaatschap,het verslag van de algemene ledenvergadering, het jaarverslag en het laatste nieuws.

Wijzigingen:

Voor het goed functioneren van de ledenadministratie is het noodzakelijk dat adreswijzigingen, emailadreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssamenstelling en andere veranderingen per direct worden gemeld bij de secretaris/penningmeester Greet Homan, Schoonloërstraat 8, 9444PP Grolloo, tel. 0592 501524, uitvaartgrolloo@msn.com.

 

Publicatiekast

Alle uitvaartverenigingen van de gemeente Aa en Hunze komen jaarlijks bijeen om relevante zaken te bespreken en van gedachten te wisselen over o.a. het functioneren van de verenigingen en het onderhoud van de begraafplaatsen. Ook de betreffende wethouder en medewerkers worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Een terugkerende vraag aan de wethouder betrof de behoefte aan een middel om relevante informatie aan de bezoekers van de begraafplaatsen te kunnen verstrekken. Ook bij de gemeente bleek deze behoefte te bestaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanschaf van publicatiekasten. Op elke begraafplaats in de gemeente Aa en Hunze zal binnen korte tijd een publicatiekast worden geplaatst. De gemeente zal hierin o.a. een plattegrond van de begraafplaatsen ophangen. Ook kunt u in de kast informatie vinden over het lidmaatschap van de uitvaartvereniging.

Ga naar de bovenkant