Alle uitvaartverenigingen van de gemeente Aa en Hunze komen jaarlijks bijeen om relevante zaken te bespreken en van gedachten te wisselen over o.a. het functioneren van de verenigingen en het onderhoud van de begraafplaatsen. Ook de betreffende wethouder en medewerkers worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Een terugkerende vraag aan de wethouder betrof de behoefte aan een middel om relevante informatie aan de bezoekers van de begraafplaatsen te kunnen verstrekken. Ook bij de gemeente bleek deze behoefte te bestaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanschaf van publicatiekasten. Op elke begraafplaats in de gemeente Aa en Hunze zal binnen korte tijd een publicatiekast worden geplaatst. De gemeente zal hierin o.a. een plattegrond van de begraafplaatsen ophangen. Ook kunt u in de kast informatie vinden over het lidmaatschap van de uitvaartvereniging.